Стартувала робота експертної комісії на кафедрі англійської філології та методики викладання іноземних мов

11-13 грудня 2017 року на кафедрі англійської філології та методики викладання іноземних мов працює комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. У перший день роботи відбулася зустріч ректора МДУ Щербан Т.Д. з головою експертної комісії Морської Л.І., доктором педагогічних наук, професором та членом комісії Місечко О.Є., доктором педагогічних наук, професором. Успішної роботи!