Мукачівський державний університет ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади

– завідувача кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов – 1 вакантна посада;
– завідувача кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій – 1 вакантна посада;
– старшого викладача кафедри теорії та методики початкової освіти – 2 вакантні посади;
– старшого викладача кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти – 1 вакантна посада;
– асистента кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва – 1 вакантна посада;
– асистента кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій – 1 вакантна посада.
До участі у конкурсі допускаються:
на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри.
на посаду старшого викладача – особи, які:
1) мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки на посаді асистента або іншій посаді науково-педагогічного працівника;
2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових праць у фахових виданнях України та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України).
3) беруть участь у наукових конференціях;
4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри.
на посаду асистента – особи, які:
1) мають ступінь магістра за профілем кафедри;
2) здатність вести науково-педагогічну роботу.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Заяви про участь у конкурсі та матеріали про претендентів (заява на ім’я ректора, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій та документи, що підтверджують стаж науково – педагогічної роботи) подавати до відділу кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, відділ кадрів, тел. (03131) 2-11-09.