ГОРБОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: «Оптимізація використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств».

Дата захисту: 25.09.2018 року.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: