КОСОВСЬКА ВІРА ВАСИЛІВНА

Назва дисертаційної роботи: «Управління виробничо-господарською діяльністю на засадах розвитку трансферної системи».

Дата захисту: 15.05.2018 року.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: