КУЧІНКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Жовтень 27, 2018

Назва дисертаційної роботи: «Антикризове управління соціально-економічним розвитком регіону».

Дата захисту: 28.11. 2018 року.

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.