МАТЬОВКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Назва дисертаційної роботи: «Формування та розвиток кластерів у  пріоритетних сферах економіки регіону».

Дата захисту: 26.12.2016 року

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: