ТИЩУК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Назва дисертаційної роботи: «Регіональні механізми стимулювання підприємництва у сфері сільського зеленого туризму».

Дата захисту: 28.02.2018 року.

Назва спеціальності: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук.

Матеріали для завантаження: