Issue 24(1) 2018

Download

Certificates

NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES
Габовда О.В., Садовнікова Т.М. АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В УКРАЇНІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-10-15
Гоблик-Маркович Н.М., Ільтьо Т.І. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-16-22
Zhiguts Yuriy, Lazar Vasil, Hom’ak Bogdan WEARFIRMNESS THERMITE CAST IRON DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-22-26
Кабаций В. Н., Хом’як Б.Я., Питьовка О.Ю. СФЕРИЧЕСКИЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ СЕНСОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В ВОЗДУХЕ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-26-34
Петрус Б. Б., Козарь О. П., Рейс Т. Т., Бреднікова С. В. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МІЖ РІЗНИМИ РОЗМІРНИМИ ОЗНАКАМИ СТОП ЛЕГКОАТЛЕТІВ ВІКОМ 12-16 РОКІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-35-48
Козарь О.П., Хімич В.І., Віктор Т.М. НОМЕНКЛАТУРА ВИМОГ ТА СУЧАСНІ РІШЕННЯ У ВИГОТОВЛЕННІ ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-49-53
Movchan Katerina, Kampó I., Milesovszkij Olga AZ ARCHIVUMOK, MINT SZERVEZETEK SZEREPE AZ EMBEREI EMLEKEZES IN FORMACIOS TEREBEN DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-53-59
Papp Vasil, Luzsanska Tetyana, Derkács V. A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG FEJLŐDÉSE UKRAJNÁBAN DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-59-66
Росул Р.В., Садовнікова Т.М. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ПРИ ШНУРОВІЙ ЗАТЯЖЦІ ЗАГОТОВКИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-66-71
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Атрощенко Т. О. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ І ЗМІСТУ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-72-75
Барчі Б. В. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-75-78
Bilak Marianna SOCIO-CULTURAL COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-78-82
Брецко І. І. ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОГО ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-83-85
Брецко І. І., Марушка В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ОСОБИСТОСТІ З ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-86-91
Варга Л.І., Габовда А.М. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-91-97
Ворожбіт-Горбатюк В. В., Попович О. М., Гербер С.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-97-100
Garapko Vitaliya, Birov Kristina PECULIARITIES OF THE FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ TRAINING BY MEANS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES (FOREIGN EXPERIENCE) DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-100-102
Hertsovska Nataliya, Voznyak Khrystyna ANTHONOMASIA AS A STYLISTIC DEVICE OF CREATING PRAGMATIC EFFECT OF SPEECH DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-103-106
Гошовська Д.Т. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-106-109
Іванашко О.Є., Вічалковська Н.К. ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ПОТРЕБ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-109-112
Іванова В. В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СТАТЕВО-РОЛЬОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-112-117
Кобаль В. І. ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРШОГО УНІВЕРСИТЕТУ УГОРЩИНИ В МІСТІ ПЕЧ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-118-123
Konchovych Kateryna THE DEVELOPMENT OF DIALOGUE CULTURE IN THE CONTEXT OF A PERSON ORIENTED PEDAGOGICAL PROCESS DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-123-127
Костю С. Й., Алмаші С. І. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-128-130
Кравченко Т. М., Пагутяк Ю. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНФНІНТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-131-135
Bretsko I. I., Kravchenko T. M. APPLICATION OF THE SMART BOARD TECHNOLOGIES FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-135-140
Курило О.Й., Прокопович Л.С. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, ЙОГО СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-140-144
Lypchanko-Kovachyk Oksana, Radyk Victoriia SYNTACTIC STYLISTIC DEVICES AND EXSPRESSIVE MEANS OF THE ENGLISH LANGUAGE DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-144-147
Ліба О.М., Щербан Г. В. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-147-151
Martyn Natalia METHODOLOGY OF FORMING OF INFO-VERBAL AUDITIVE COMPETENCE DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-152-155
Мельничук І. М., Шукатка О. РОЗВИТОК ІДЕЙ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖЕННЯ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-155-160
Morska Lilia TOWARDS THE STRUCTURE OF POLITICAL SPEECHES DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-160-164
Попович Н.Ф. РОЛЬ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК У РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-164-170
Пророк Н.В. ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ: ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-170-175
Розман І.І. АРХІВНІ ТА БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРСОНАЛІЙ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-175-179
Soltés Peter KATEGORIE DES NATIONAL CHARAKTERS IN OSTERREICHISCHEN UND UNGARLANDISCHEN STATISTIKEN 1780-1848 UND ETHNISCHE STEREOTYPISIERUNG DER SLOWAKEN UND UNGARN DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-179-194
Telychko Natalia, Anishora Vlad THE ROLE OF SPEAKING ACTIVITIES IN DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-194-197
Теличко Н. В., Гегедош М. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-197-201
Telychko Natalia, Mykhailochko Victoria MOTIVATION OF FUTURE TEACHERS OF THE ELEMENTARY SCHOOL TO THE FORMATION OF PEDAGOGICAL MASTERY DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-201-205
Теличко Н. В., Качур Ю. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-205-209
Telychko Natalia, Panteliychuk Vaselyna THE RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF THE AXIO- AKMEOLOGIC AND MOTIVATIONAL COMPONENT OF PEDAGOGICAL SKILL OF FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-210-213
Fentsyk Oksana IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF RIMARY SCHOOL TEACHER IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-214-217
Хома О. М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-218-222
Чекан О. І., Барна Х. В., Попович М. І. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-222-226
Shvardak Mariana MODERN TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-227-230
Щербан Т. Д., Ляшин Я. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-230-234
ECONOMIC SCIENCES
Бора Н.Ю. НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА МЕДИЧНОМУ РИНКУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-235-239
Братюк В.П., Лар І.І. ОЦІНКА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-239-243
Гоблик В.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-244-248
Гоблик В.В . ИНВЕСТИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЭКОНОМИКУ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-249-252
Дем’ян Я.Ю., Росола У.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-252-257
Зозуляк М.М. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-257-262
Королович О.О. СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-262-265
Ліба Н.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-265-274
Максименко Д. В., Головачко В. М. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-274-276
Михальчинець Г.Т. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-277-285
Папп В.В., Бошота Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-285-289
Proscura Volodymyr, Lyzanets Anzhela INFLUENCE OF INNOVATION DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-289-294
 Pukała Ryszard WPŁYW UBEZPIECZEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-294-300
 Resler Maryna MANAGEMENT COMPONENTS OF BUDGETING: TECHNOLOGY, ORGANIZATION, AUTOMATION DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-301-305
Халецька А.А., Горбовий А.Ю. ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ В РОЗВИТКУ СРІБНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-305-312
 Чучка І.М., Гаврилець О. В. СТАН ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ DOI: 10.31339/2617-0833-2018-24(1)-312-315