Інновації в ресторанному бізнесі

26 квітня 2018 року на кафедрі готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету було проведено науковий семінар «Впровадження інноваційних технологій в роботу закладів ресторанного господарства». У семінарі взяли участь викладачі кафедри готельно-ресторанної справи, студенти 1-5 курсів спеціальності  «Готельно-ресторанна справа», а також випускники-магістри, які успішно реалізували себе у сфері ресторанного бізнесу.

Головна мета семінару – опанування студентами сучасних технологій, що є ефективними для застосування у практиці діяльності підприємств галузі. На семінарі було обговорено питання впровадження інноваційних комунікацій для ЗРГ за допомогою Instagram, прогресивні технології в представленні продукції ЗРГ. Студенти 3-го курсу спеціальності “Готельно-ресторанна справа” Алтуніна Божена та Дзюбак Тетяна виступили з доповідями про використання електронного меню за допомогою iPadцифровізація та диджиталізація, «Open kitchen», фудтрекиселфі на каві. Студенти освітнього ступеня “Магістр” Легеза Яна та Лізак Євгенія в своїх доповідях торкнулися питань, які розкривають особливості міксології як інноваційного напряму в роботі бар-ресторанів, організації альтернативних видів харчування у ЗРГ. Особливої уваги заслуговує доповідь магістрантки Басараб Марії про напрями використання та впровадження альтернативних джерел енергії закладами ресторанного господарства.

Крім того, адміністратор готельно-ресторанного комплексу Ковач Інна, що є випускником-магістром спеціальності “Готельно-ресторанна справа”, доповідала про практичні аспекти використання сучасних технологій в управлінні діяльністю підприємства ресторанного господарства.

Семінар проходив у формі діалогу між учасниками заходу, у ході якого студенти мали змогу обмінятися думками, а викладачі та запрошені практики – досвідом у вказаному напрямі діяльності.