Гуманітарний факультет

Декан факультету
Моргун Алла Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Декан факультету: Моргун Алла Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Відповідальна за виховну роботу по факультету: Барчій Магдалина Степанівна
Фахівець І категорії: Лашкай Тая Юріївна

Секретар: Базавлук Наталія Валеріївна

Адреса:
м.Мукачево, вул. Ужгородська, 26
Телефон: 03131-2-11-09


Основне завдання факультету: формування професійно компетентної,  духовно багатої, щасливої, гуманістично спрямованої, цільної особистості з міцним характером. Вона має усвідомлювати , що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спираються на високий рівень морально-духовної  вихованості їхніх носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завчасно передбачити, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку, чи не зашкодять вони фізичному та психічному здоров’ю жителів Землі.

Девіз: «Pro bono publico» – «Для публічного добра».

ІСТОРІЯ

Гуманітарний факультет створений на базі одного із найстаріших педагогічних закладів Закарпаття – Мукачівського педагогічного училища. Внаслідок об’єднання Мукачівського технологічного інституту і Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту в Мукачівський державний університет гуманітарний факультет  пройшов реорганізацію та набув якісно нового розвитку.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗА ЯКИМИ ВЕДЕТЬСЯ ПІДГОТОВКА НА ГУМАНІТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Відповідно до потреб сьогодення гуманітарний факультет готує наступних фахівців: вчителів іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури, практичних психологів у закладах освіти, практичних психологів з додатковими спеціалізаціями: організаційний психолог та практичний психолог у закладах освіти.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1,5 роки.
Необхідність підготовки спеціалістів двох напрямів зумовлена наступними чинниками:- з’явилися предметні сфери, тісно пов’язані з економічними і соціальними проблемами суспільства, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. На сьогодні  існує потреба у  підготовці практичних психологів у галузі освіти, виробництва, реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики.  Ця підготовка здійснюється на  кафедрі психології Мукачівського державного університету.
- підготовка, як теоретична, так і практична, спеціалістів – вчителів англійської мови та зарубіжної літератури здійснюється  на кафедрі англійської мови та методики викладання іноземних мов із врахуванням нагальних потреб сьогодення: знання іноземних мов є  необхідною умовою професіоналізму людини, рівня її освіченості та культури.
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальностей “Практична психологія” і “Філологія (англійська)» передбачає вивчення циклу гуманітарної,  природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-орієнтовної підготовки.
Студенти факультету приймають активну участь у міжнародних мовно-літературних конкурсах: Міжнародному  мовно-літературному конкурсі студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української  мови  ім. Петра Яцика. Беруть участь у спортивних змаганнях та зборах.
До викладання дисциплін по факультету  на сьогоднішній час залучено 10 кафедр вузу.
Гуманітарний факультет об’єднує  три кафедри: