Кафедра фінансів

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра фінансів
Завідувач кафедри д.е.н., професор Черничко Т.В.
Адреса 89600 вул. Ужгородська, 26 ауд. 108
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail k_f @mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів заснована в Мукачівському державному університеті відповідно до наказу ректора № 202 від 17.07.2000 р.

Кафедра фінансів є випусковою кафедрою для напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету економіки, управління та інженерії. Колектив кафедри забезпечує професійну та практичну підготовку фахівців з напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» за ступенями «бакалавр», ступенем «магістр».

З 2016 року згідно нового Переліку напрямів підготовки (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах підготовка буде здійснюватися за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», освітніх ступенів бакалавр та магістр.

За період існування кафедри фінансів її завідувачами були доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, член-кореспондент УААН М. А. Лендєл та кандидат економічних наук, доцент

М. В. Ігнатишин. З 3.06.2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Черничко Тетяна Володимирівна.


 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова діяльність кафедри фінансів є невід’ємною складовою навчального процесу та багатоаспектного функціонування кафедри. Активне проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців-фінансистів, орієнтованих на результати сучасних досягнень науки у сфері фінансів, впроваджувати останні наукові розробки в навчальний процес.

Науково-дослідна робота кафедри фінансів здійснюється за наступними науковими напрямами: «Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового регулювання структурних зрушень в економіці України» (номер державної реєстрації 0113U008235), «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва» (номер державної реєстрації 0110U000152).

За 2010-2015 рр. за участю викладачів кафедри фінансів було опубліковано: 8 монографій та розділів у монографіях, у тому числі 2 одноосібних; понад 156 статей у фахових виданнях України; понад 10 публікацій у закордонних виданнях, у тому числі 15 публікації у виданнях,

які індексуються у науково-метричній базі Scopus; понад 188 статей і тез у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.

Викладачі кафедри активно приймають участь в організації та проведенні Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 07 Управління та адміністрування  072 Фінанси, банківська справа та страхування
Магістр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 07 Управління та адміністрування  072 Фінанси, банківська справа та страхування

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківська система
 • Банківський менеджмент
 • Бюджетна система
 • Гроші та кредит
 • Державні фінанси
 • Забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів малого бізнесу
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інвестування
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Міжнародні фінанси
 • Місцеві фінанси
 • Організація фінансів суб’єктів підприємництва
 • Основи фінансових обчислень
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Статистика
 • Статистичне моделювання та прогнозування
 • Страховий менеджмент
 • Страхування
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовою санацією
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінанси страхових організацій
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансова статистика
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий контролінг
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий ринок
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Фінаси підприємств
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Черничко Тетяна Володимирівна  доктор економічних наук, професор
Стегней Маріанна Іванівна доктор економічних наук, доцент
Ігнатишин Марія Василівна кандидат економічних наук, доцент
Нестерова Світлана Василівна кандидат економічних наук, доцент
Петричко Марія Михайлівна кандидат економічних наук, доцент
Гладинець Наталія Юріївна кандидат економічних наук, доцент
Лінтур Інна Володимирівна кандидат економічних наук, доцент
Братюк Віра Петрівна кандидат економічних наук, доцент
Михальчинець Галина Томівна старший викладач
Козик Ірина Миколаївна старший викладач
Росола Уляна Василівна старший викладач