Головна Ресурси бібліотеки

Шановні користувачі!

Бібліотека університету надає доступ до електронних ресурсів:

Для отримання паролів для авторизації звертайтеся у бібліотечно-інформаційний центр бібліотеки (вул. Філатова 16, каб. №18)

Ресурси для студентів технологічних спеціальностей:

Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну – починаючи з 2005 року, журнал «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» розміщує свої номери на сторінках Національної бібліотеки України ім. Вернадського;

Інститут проблем сучасного мистецтва пропонує вільний доступ до повних текстів наукових видань інституту.

 

Репозитарії

Діючі відкриті е-архіви в інституціях України

 1. ARRChNU – Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 2. CEEMAR – Електронний репозитарій Інституту біології південних морів
 3. eaNUPh – Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 4. E-archive DonNTU – Електронний архів Донецького національного технічного університету
 5. eDonNUIR – Електронний архів Донецького національного університету
 6. eEast-UkrNUIR – інституційний репозитарій (електронний архів) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 7. eKhNUIR – Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 8. eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 9. ElAr – Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки
 10. ELARTU – Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 11. elONUar – Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 12. ENPUIR – архів наукових публікацій Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
 13. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 14. eScriptorium
 15. eSSUIR – Електронний архів Сумського державного університету
 16. eUABIR – Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 17. iRKNEU – Інституційний репозитарій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 18. KhNMU – Репозитарій Харківського національного медичного університету
 19. KNAME – Цифровий репозитарій Харківської національної академії міського господарства
 20. NUBIP – Репозитарій Національного університету біоресурсів і природокористування України
 21. Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 22. АНТРОПОС – Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка
 23. Бібліотека ІПС – Інститут програмних систем Національної академії наук України
 24. еIRPSTU – електронний архів Приазовського державного технічного університету
 25. еSevNTUIR – Інституційний репозитарій Севастопольського національного технічного університету
 26. ЕВРИКА – Електронний архів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка
 27. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 28. eZTUIR – Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 29. Електронний архів наукових публікацій бібліотеки Львівської Політехніки
 30. Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 31. Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 32. Електронний репозитарій Вінницького національного аграрного університету
 33. Електронні документи НТУУ «КПІ»
 34. Репозитарій Керчинського державного морського технологічного університету
 35. Репозитарій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
 36. Репозитарій Хмельницького національного університету
 37. Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 38. Цифровий репозитарій Харківської національної академії міського господарства

Ресурси відкритого доступу до міжнародних електронних наукових публікацій:

 • E-books directory (http://www.e-booksdirectory.com) – безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп’ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини тощо;
 • OpenDOAR (http://www.opendoar.org) – каталог журналів відкритого доступу. Один з найпотужніших гарвестерів репозитаріїв. Надає доступ до наукових і академічних журналів зі всіх галузей знань. Повнотекстовий пошук можливий за більш ніж 1100 назв журналів;
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – близько 3 тис. повнотекстових рецензованих наукових журналів (близько 200 тисяч статей) з усіх галузей знань та різними мовами.
 • arXivнайпопулярніший відкритий архів наукових публікацій. Містить понад 500 тисяч статей з фізики, математики, комп’ютерних наук та біології
 • CogprintsCognitive Science EPrint Archive – відкритий репозитариій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія).
 • RePEcResearch Papers in Economics – відкритий архів з економіки (робочі документи, журнальні статті, компоненти програмного забезпечення. Містить 700 тис. документів, 600 тис. з яких є у відкритому доступі.
 • TRCTeacher Reference Center – 260 найбільш популярних освітніх, в т.ч. адміністративних професійних журналів, періодики та книжок для вчителів та бібліотекарів (оподаткування, безперервна освіта, педагогічні дослідження, навчальні медіа тощо).
 • OSTIEnergy Citations Database (ECD) – наукова база даних, що підтримується U.S. Department of Energy, Office of Scientific & Technical Information. Містить понад 2,3 млн. бібліографичних записів і понад 193 тис. електронних документів починаючи з 1943 р.
 • HighWire Pressрепозитарій підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Понад 1 тис. журналів, 4,5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них 1,8 млн у вільному інтернет доступі;
 • Библиотека “ПСИ-Фактора”в бібліотеці розміщені матеріали психологічної та загальногуманітарної тематики;
 • Псипортал – бібліотека психологічної літератури.

Вітчизняні ресурси відкритого доступу:

 • Цифрова бібліотека (електронні колекції)– електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література).
 • dspace.nbuv.gov.ua – Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
 • elib.nplu.org – Культура України. Електронна бібліотека
 • Все про туризм – туристична бібліотека – сайт, який присвячений проблемам розвитку туризму в світі та в Україні. На сайті представлені книги по туризму, статті, методичні матеріали та ін.
 • КАССІОПЕЯ – каталог українських книжок, який представляє інформацію про книжки, видавництва, авторів тощо. Він віддзеркалює єдиний книжковий простір України через інформування не лише про назви книг, що видаються, продаються чи лише у планах видавництв, але й за бажанням видавництва – у повних текстах цих книг;
 • PSYLIB – бібліотека психологічної літератури;
 • Pidruchniki.ws – українські підручники онлайн.
 • Ресурси Інституту історії України НАН України
 • Електронна бібліотека підручників
 • Мислене древо – на сайті представлені повні тексти наукових праць різноманітної тематики (економіка, історія, культурологія, мовознавство, філософія та ін.
 • Цифрове видавництво MCFR це провідне спеціалізоване видавництво України, яке працює у п’яти напрямах, представлених п’ятьма підрозділами: «MCFR: Головбух», «MCFR: Кадри», «MCFR: Охорона праці», «MCFR: Освіта», «MCFR: Охорона здоров’я».

Художня література

 

 

 

тел. 3-13-40

 

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn