Навчальний відділ

Назва Навчальний відділ
Начальник відділу Ямчук Людмила Петрівна
Адреса М.Мукачево вул.Ужгородська 26, к. 307
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail navch@mail.msu.edu.ua

Основні завдання  та функції відділу:

 • керівництво процесом формування навчальних (робочих навчальних) планів, координація роботи над графіком навчального процесу;
 • вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування і організації освітнього процесу; контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм за спеціальностями і спеціалізаціями;
 • участь у підготовці матеріалів з навчальної роботи для обговорення на засіданнях ректорату і вченої ради; підготовка довідок, проектів наказів із питань організації освітнього процесу;
 • узагальнення та аналіз результатів діяльності навчальних структурних підрозділів; формування щорічних звітів щодо аналізу навчальної діяльності університету; контроль за своєчасною розробкою факультетами і кафедрами планової навчально-звітної документації та поданням звітності за встановленою формою; складання статистичних звітів з навчальної роботи університету; підготовка довідок, відповідей на листи з питань навчальної роботи;
 • контроль планування кафедрами навантаження науково-педагогічних працівників, участь у розробленні нормативних документів університету пов’язаних з плануванням праці, методична допомога факультетам у плануванні навчального навантаження;
 • контроль за розрахунком і виконанням навчального навантаження кафедрами та окремими науково-педагогічними працівниками;
 • контроль за плануванням навчальної роботи викладачів кафедр в індивідуальних планах роботи;
 • контроль за виконанням погодинного фонду університету;
 • контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу;
 • контроль відповідності розкладів занять і екзаменів робочим навчальним планам;
 • розроблення пропозицій щодо ефективного використання аудиторного фонду, покращення технічного забезпечення аудиторій та лабораторій, розподілу його для проведення навчальних занять і екзаменаційних сесій;
 • погодження складів і строків роботи Екзаменаційних комісій факультетів, підведення підсумків та аналіз їх роботи.

 Співробітники відділу 

Ямчук Людмила Петрівна Начальник відділу
Лендєл Наталія Семенівна Провідний фахівець
Далекорій Ольга Євгеніївна Фахівець І категорії
Микуланинець Тетяна Василівна Фахівець І категорії
Чалих Дмитро Анатолійович Провідний фахівець