ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Начальник відділу Пітюлич Михайло Іванович
Адреса каб. 402, вул. Ужгородська, 26, м.Мукачево
Телефон (03131) 3-13-43
e-mail nauka@mail.msu.edu.ua

Основні завдання та функції відділу

  1. Організація науково-дослідної роботи у МДУ та кафедрах університету.
  2. Здійснення наукової, науково-технічної, виробничої, інноваційної діяльності для впровадження у виробництво та навчальний процес наукових розробок.
  3. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності МДУ.
  4. Забезпечення обліку та реєстрації договорів на виконання госпдоговірних робіт.
  5. Забезпечення допомоги у проведенні науково-практичних конференцій і семінарів, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.
  6. Планування, організація й контроль за підготовкою та атестацією наукових кадрів вищої кваліфікації.
  7. Розробка і подання до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів з питань вищої освіти та науки.
  8. Контроль за підготовкою та випуском періодичних та інших видань, що зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України.
  9. Розробка і організація заходів щодо розширення наукових зв’язків МДУ з іншими науковими установами.
  10. Участь у підведенні підсумків результатів наукової діяльності в університеті за рік та підготовка звітних матеріалів до відповідних розділів статистичного звіту.

Співробітники

Максютова Олена Володимирівна провідний фахівець