Методичний тренінг

В гуманітарно-педагогічному коледжі відбувся методичний тренінг з підготовки до практики в мовних таборах зі студентами ІІІ-х курсів  ( ДК « Вчитель іноземної  (німецької) мови в початкових  класах,викладач німецької мови М.І. Гала).
Студентам було презентовано комплекс лексичних та граматичних завдань, які можна застосувати  під час навчально – розвиваючих занять у мовних таборах. Студенти мали змогу виявити свої здібності в організації дитячого колективу та продемонструвати знання німецької мови .
Тренінг вирізнявся інформативністю та змістовністю, які сприяють реалізації практичних та загальоноосвітніх  цілей мовної роботи в таборах, а також емоційністю форм і способів реалізації, що сприяє підвищенню інтересів студентів до іншомовної діяльності.
Завдання, що були підібрані для тренінга орієнтовані на  підвищення мовленнєвої активності студентів, спрямовані на застосування всіх видів мовленнєвої діяльності та є предметним фоном і стимулом до цілеспрямованих мовних вчинків.