Англійська філологія

Студенти кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов після проходження навчання за кордоном, у рамках програми семестрової академічної мобільності укладеної між Мукачівським державним університетом та Академією ім. Яна Длугоша у Ченстохові (Республіка Польща), отримали досвід двомовного міжкультурного спілкування, ознайомилися з новими технологіями та методами навчання та продемонстрували набуті знання і навички під час складання зимової екзаменаційної сесії.

Студенти-магістри, після успішного захисту переддипломної практики, готуються до складання комплексного фахового іспиту та присвоєння кваліфікації зі спеціальності “Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)”.

На кафедрі англійської філології та методики викладання іноземних мов МДУ проходить підготовка до профорієнтаційної роботи у навчальних закладах області. Викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють навчально-методичне забезпечення для подальшого ефективного здійснення навчального процесу; проводяться наукові дослідження з обраної тематики кафедри: «Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови».