Експертиза освітньо-професійної програми «Туризмознавство» другого магістерського рівня

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2017 року № 433 – Л з 18 грудня 2017 року на кафедрі туризму і рекреації розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної експертизи освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим магістерським рівнем під головуванням доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного туризму Київського університету культури і мистецтва Антоненка Володимира Степановича та члена комісії доктора економічних наук, професора кафедри туризму і готельно-ресторанної справи навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного Університету ім. Б. Хмельницького Пасєки Станіслави Раймондівни.
Комісія працюватиме в період з 18.12.2017 р. по 20.12.2017 р. відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.