Інновації – необхідний елемент розвитку сучасних бібліотек

Відповідати вимогам часу – означає вміло впроваджувати інновації.

Зростання затребуваності бібліотеки як інформаційного посередника між користувачем та безмежним світом інформації ставить перед науковою бібліотекою нові задачі. Так, відповідаючи на вимоги сьогодення, Наукова бібліотека Мукачівського державного університету взяла на себе відповідальність за поширення результатів наукових досліджень учених університету створивши інституційний репозитарій «IR MSU».

Адаптувати університетську науку в світовий інформаційний простір допоможуть провідні фахівці створеного у вересні 2018 року «Відділу наукометрії та наукової обробки документів». Головними завданнями новоствореного відділу є заняття з інформаційної культури; консультації щодо можливостей використання провідних наукометричних баз, культури публікування в провідних наукових виданнях; надання УДК, авторського знаку; оформлення списку джерел згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», «Міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах»; реєстрація наукових видань університету в світових наукометричних базах, каталогах; створення профілів вчених в Google академія, ORSID.

Категорії: Наукова бібліотека Мукачівського державного університету