Іван Мазепа – загадка історії

Гетьман Іван Мазепа належить до тих постатей в українській історії, котрі своєю діяльністю і вчинками найвиразніше виявляли найвищу мету українського народу – прагнення до волі і державності. Ще за життя він викликав підвищену увагу до себе з боку політиків, митців, увагу, що не зникла й по його смерті.
Доба І. Мазепи – це часи політичного, економічного, культурного відродження України.
24 травня 2017 року у науковій бібліотеці МДУ було проведено круглий стіл «Іван Мазепа – загадка історії».
Учасники заходу: кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Кухарчук О.С., студенти І курсу спеціальності «ПО» та працівники наукової бібліотеки. За допомогою виступів, інформаційних повідомлень, мультимедійних презентацій студенти ознайомили присутніх з величною постаттю – Іваном Мазепою. Учасники круглого столу також мали змогу ознайомитися з матеріалами виставки «Постать Івана Мазепи в історії України».