КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Музеї відносяться до інститутів, які сприяють формуванню національної ідентичності, єдиного культурного простору. Необхідність формування потужних музейних закладів, які реалізовували державну політику збереження та популяризації національної культурної спадщини, актуалізує проблему вдосконалення підходів і засобів управління українськими музеями. Музейнавство, пам’ятконзнавство – це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури.
Що вивчають:
Студенти удосконалюють набуті знання щодо комплектування, збереження, охорони та використання культурних цінностей і об’єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервації, реставрації, музеєфікації, наукового вивчення, експонування та популяризації, поглиблено вивчають іноземну мову.
Потенційні місця для працевлаштування:
До основних потенційних місць для працевлаштування відносяться державні управління культури і культурної спадщини, державні управління охорони історико-культурних пам’яток, музейні установи та історико-культурні заповідники, екскурсійно-туристичні агентства, реставраційно-будівельні, експертні організації та фірми, освітньо-виховні установи, науково -дослідні установи, громадські організації і товариства, різні фонди.
Перспективи:
В умовах стрімкого розвитку музейної туризму, мас-медійних технологій та інформатизації суспільства особливо актуальним стає збереження для наступних поколінь і поглиблене дослідження національного історико-культурної спадщини, а також популяризація накопичених знань шляхом ведення просвітницько-виховної роботи, удоступнення зборів культурних цінностей і адекватне їх презентування громадськості. Згадане обумовлює необхідність забезпечення фахівцями музейної справи та охорони пам’яток історії та культури відповідних установ.