Магістри звітували про закінчення асистентської практики!!! Asta la Vista!!!

 

7 червня 2017 року студенти-магістранти кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов прозвітували про результати асистентської практики.

Відповідно до положень Болонської декларації підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу здійснюється через магістратуру. Педагог, який навчається в магістратурі, має можливість оволодіти поглибленими знаннями з педагогіки і психології вищої школи, методики викладання психолого-педагогічних і фахових дисциплін, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності. При цьому особливого значення набуває здатність і готовність майбутнього викладача реалізовувати отримані знання, уміння і навички у професійній діяльності, творчо вирішувати життєві і професійні проблеми, а також, наявність у нього внутрішньої мотивації до якісного здійснення професійної діяльності, ціннісного ставлення до своєї професії.

У межах реалізації завдань асистентської практики підготовка майбутнього викладача англійської філології здійснювалася системно протягом усього навчально-виховного процесу в магістратурі.

Під час проходження асистентської практики інтенсивно здійснюється процес самоствердження і розвитку професійного «Я» майбутнього викладача, формуються якості, необхідні сучасному викладачу: спрямованість на нові знання, свобода мислення та певна критичність поглядів, наполегливість, творча активність, креативність, емоційна стійкість, дисциплінованість, ввічливість і тактовність, самостійність у вирішенні завдань, а також інтерес до розвитку потенційних можливостей студентів і потреба в педагогічній взаємодії з ними, науково-педагогічна творчість, педагогічна техніка, науковий пошук та інші якості, що входять до інноваційного потенціалу особистості і забезпечують участь викладача в інноваційній професійній діяльності.