Міжнародна наукова конференція знову в Мукачеві

10-13 травня 2017 року пройшла Міжнародна наукова конференція «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» ( Problems of decision making under uncertainties – PDMU-2017). Це вже втретє вона проводиться на базі кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій Мукачівського державного університету. Серед співорганізаторів наукового форуму Комітет із системного аналізу Президії національної академії наук України, Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН України, Академія наук Вищої школи України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Мукачівський державний університет, а також закордонні партнери – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія), Європейський освітній центр «Noosphere Ventures Corporation » (Грузія).
В роботі ХХІХ PDMU-2017 приймають участь провідні вчені з Азербайджану, Грузії, Польщі, Туреччини та України. З науковими повідомленнями на Міжнародній конференції PDMU-2017 також виступили викладачі кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій Мукачівського державного університету, завідувач кафедри доц. Питьовка О.Ю. та Пагіря М.М. Активну участь в роботі наукового форуму прийняв доц. Кабацій В.М.