Міжнародне стажування викладачів Мукачівського державного університету

В рамках реалізації права на міжнародну академічну мобільність та Договору про співробітництво між Мукачівським державним університетом та Вищою Лінгвістичною школою м. Ченстохова (Республіка Польща) викладачі МДУ пройшли тримісячне стажування за програмою Європейського союзу «The Innovative and Methods Technologies of Teaching», з метою підвищення професійної педагогічної майстерності та обміну європейським освітнім досвідом на базі Вищої Школи Лінгвістичної у м. Ченстохові.

По завершенні програми стажування д.п.н., доц. кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, декан педагогічного факультету Фізеші Октавія Йосипівна, д.п.н., доц., завідувач кафедри англійської мови та методики викладання іноземних мов Теличко Наталія Вікторівна, к.п.н., доц. кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва Ленд’єл-Сяркевич Антоніна Антоніївна, к.психол.н., доц. кафедри психології Брецко Ірина Іванівна, к.мист.н., ст.викл. кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Микуланинець Леся Михайлівна отримають сертифікати про проходження стажування європейського зразка, сертифікат про участь в Міжнародній конференції «Культурний контекст інклюзії в освіті» та сертифікат про участь в тренінгу «European Project Management» в рамках проекту “Еразмус+”.

Для викладачів МДУ кожне таке стажування – важливий крок вдосконалення своїх організаційних навичок, збагачення педагогічного досвіду, розширення кола наукових інтересів, що стане в нагоді у викладацькій та пошуковій роботі.

А для двох країн це черговий приклад побудови прогресивних взаємин на різних рівнях (навчальний заклад – кафедра – викладачі – студенти – особистісні взаємодії), який, безумовно, є добрим взірцем міжнародного співробітництва.

Варто зазначити, що наші викладачі також мають можливість у Вищій Лінгвістичній Школі м. Ченстохова проходити мовний курс та тестування з отриманням сертифікату із зазначенням  рівня володіння  англійською, німецькою, польською мовами.