Можливості поєднання навчання і відпочинку для студентів Мукачівського державного університету

Студенти Мукачівського державного університету факультету туризму і готельно-ресторанного бізнесу, напряму підготовки “Туризм” проходять стажування за “Програмою академічної мобільності” в Академії Яна Длугоша в Ченстохові, Польща. Програма дає можливість нашим студентам безкоштовно протягом трьох місяців вивчати фахові дисципліни в Академії, подорожувати та здобувати досвід.
Навчання в Академії має свої особливості, про які говорять самі студенти:
«Щодо навчального процесу, слід сказати, що основна увага акцентується на особистому підході студента до певного завдання. Протягом першого місяця навчання ми відчували мовний бар’єр, але викладачі ставилися до нас з порозумінням. Далі завдання ми виконували у вигляді презентацій, плакатів, буклетів вже на польській мові. Саме по собі навчання нам давалося легко, оскільки у МДУ ми отримали високу фахову підготовку і необхідні знання».
Наші студенти не тільки навчаються, набувають досвід, а й активно відпочивають, про що свідчать фотографії, надіслані з Польщі.