Мукачівський державний університет йде в ногу з часом!

17 листопада 2017 року  на Вченій раді Мукачівського державного університету розглядалося питання наповнення, вдосконалення  інституційного репозитарію  МДУ та шляхи покращення стану наукових видань Мукачівського державного університету.

Мукачівський державний університет видає 4  наукові видання, три з них фахові. Всі видання включені до провідних наукометричних баз, в тому числі і Copernicus  та мають високі оцінки. Але, як зазначила ректор МДУ, проф. Щербан Т. Д. необхідно рухатись в ногу з часом, реагувати на всі зміни, які відбуваються у вищій школі та у суспільстві загалом.  На Вченій раді визначено основні напрями роботи щодо представлення наукових видань в електронному просторі.