На кафедрі менеджменту та управління економічними процесами в МДУ працює експертна комісія

4 грудня 2017 року на кафедрі менеджменту та управління економічними процесами розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем у Мукачівському державному університеті.
Експертна комісія у складі: голова – Козик Василь Васильович, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук, професор; член комісії – Карлова Олена Анатоліївна, професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, доктор економічних наук, професор, працюватиме відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.