На кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу МДУ працює експертна комісія

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2018 року № 944-л, з 04 червня 2018 року на кафедрі обліку і оподаткування та маркетингу Мукачівського державного університету розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Економіка)».

Експертна комісія працює у складі:

Гедзик Андрій Миколайович – перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;

 Валінкевич Наталія Василівна – завідувач кафедрою економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, доцент, член комісії.

Комісія працюватиме в період з 04.06.2018 р. по 06.06.2018 р. включно, відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.