Наукова діяльність

Тема наукового дослідження кафедри – «Соціально-психологічні детермінанти фахової підготовки практичних психологів» (державний реєстр 0112u000716), що ведеться за напрямами: соціально-психологічні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних студентів та психологічні основи формування професійної мотивації студентів-психологів. Розроблено та апробовано інтегрований тренінг «Шлях до себе: покликання та кар’єра психолога у сучасному світі», спрямований на створення умов розвитку професійної самоідентичності майбутніх психологів.


Серед тем наукових досліджень науковців кафедри є наступні:

  • Психологічні особливості професійної готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності;
  • Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку;
  • Психічні стани та спрямованість особистості учнів загальноосвітніх шкіл;
  • Психологічні особливості розвитку рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти;
  • Психологічні умови формування професійної самоідентичності майбутніх психологів;
  • Особливості психоемоційного вигорання підлітків в умовах сімейної депривації тощо.

За результатами досліджень науковцями кафедри за 2016 рік видано 3 монографії, 1 навчальний посібник, опубліковано 68 статей у провідних наукових виданнях України, з них 6 – за кордоном, проведено загально університетську конференцію «Психологічна компетентність сучасного педагога». У 2015 році видано колективну монографію «Актуальні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві».

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами, створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців. Кафедра забезпечує викладання 50 навчальних дисциплін. На кафедрі працює кабінет інформаційних технологій, обладнаний комп’ютерами: електронна бібліотека кабінету налічує більше 400 джерел спеціалізованої психологічної літератури.

З метою організації психологічної допомоги студентам в умовах навчання у ВНЗ та як база практики професійної підготовки бакалаврів та магістрів працює психологічна служба МДУ.