ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ – МІЙ ВИБІР! МІЙ УСПІХ!

 

Відкриття нової спеціальності в Мукачівському державному університеті “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” стало зворотною реакцією на процеси, що відбулись в соціально-комунікативній сфері країни: активний розвиток систем зв’язку, телекомунікацій, створення інформаційного системно-мережевого простору.

Сучасний рівень управління характеризується прийняттям рішень на основі аналізу інформаційних потоків. Це можливо лише за умови досконалої організації документаційного забезпечення. 

Офісний службовець  – серцевина будь-якої організації, що відображає і забезпечує її діяльність. Він у змозі розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування й роботу з інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій.

Для конкурентоспроможного спеціаліста з систематизації документів важливими є знання та навички з основ психології спілкування, риторики, іноземної мови, етики професійних відносин, PR-технологій, які майбутні фахівці зможуть отримати, вступивши до Мукачівського державного університету за спеціальністю “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”.

ЗРОБІТЬ КРОК НА ЗУСТРІЧ ВАШІЙ МРІЇ!

ОБИРАЙТЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!