ОГОЛОШЕННЯ!!!

Шановні колеги!

22-28 жовтня 2018 року увесь світ відзначатиме Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, який проходитиме під гаслом «Designing Equiatable Foundations or Open Knowledge» – «Створення рівних умов для відкритих знань».

В Науковій бібліотеці Мукачівського державного університету до Міжнародного Тижня Відкритого Доступу заплановані наступні заходи:

  1. «Знайди ключ» – надання практичних порад користувачам щодо використання ресурсів відкритого та тестового доступу у науковій бібліотеці.
  2. Правила користування Інституційним репозитарієм МДУ (MSU Repository).

Переваги для науковців:

  • сприяння зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі;
  • збільшення цитованості наукових публікацій вчених університету;
  • забезпечення вільного та безкоштовного доступу до них через мережу Інтернет;
  • систематизація,
  • зберігання в електронному вигляді повних текстів творів.
  1. Запрошуємо взяти участь у серії вебінарів від компанії Clarivate Analytics.

23 жовтня 2018 року о 16:15

Тема. Можливості платформи Web of Science для наукової та освітньої діяльності

Тези: Пошуку наукової літератури. Можливі типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту, відкритий доступ та Kopernio. Наукометричні показники та їхнє коректне застосування. Оцінка обраної вибірки, визначання найцитованіших робіт, тематик, лідерів певної галузі, можливостей грантової підтримки, автоматичні публікаційні звіти, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

Реєстрація: 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=teeef35ac269f02fbc513599a2a24597d

https://goo.gl/Ec2mfc

24 жовтня  2018 року о 16:15

Тема. Стратегія публікації результатів наукових досліджень. Оцінка та підбір журналів у Web of Science

Тези: Мета публікації. Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір видання для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation Reports додаткові функції. Як впізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка індексації видання у Web of Science?

Реєстрація:

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t927e749e82064ac003c98229f2a05

https://goo.gl/1XcZKu

25 жовтня 2018 16:15

Тема. Презентація результатів наукової діяльності автора та установи

Тези: Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі, що можуть виникнути, і шляхи подолання. Авторській ідентифікатор ResearcherID: мета, можливості, створення, наповнення, редагування, Оцінка робіт, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи вчених і коректна їхня оцінка. Профіль установи.

Реєстрація: 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t7a503bb768899640f06c403d3ffd7373

https://goo.gl/1nK6Fj