Підсумки практичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи

Педагогічна практика для студентів спеціальності 013
«Початкова освіта» ОС Магістр та ОКР Спеціаліст тривала від 20.02.2017 до 19.03.2017 р. у початкових класах загальноосвітніх закладів м. Мукачева та Закарпатської області й стала завершальним етапом безпосередньої практичної підготовки випускників до здійснення навчально-виховної діяльності вчителя початкової школи.

Основними завданнями практики було удосконалення у студентів умінь спостерігати, аналізувати, здійснювати контроль та моделювати навчально-пошукову діяльність учнів початкової школи; впроваджувати у процес навчання та виховання інноваційні технології, вміти планувати методичну роботу, проводити методичні заходи, спонукати студентів до професійного самовдосконалення; формувати уміння застосовувати набуті знання для здійснення науково-дослідної роботи, розвиток дослідницьких умінь та навичок.

Упродовж проходження практики студенти, крім уроків за розкладом, проводили три відкритих, з обраних ними дисциплін, один відкритий виховний захід, брали участь у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів, де виступали з доповіддю, проводили заходи з батьками та науково-дослідну роботу.