ПОЧАТОК РОБОТИ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ

Деканат педагогічного факультету інформує, що 22 травня 2018 року в зв’язку з проведенням первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта та освітньо-професійної програми Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розпочали роботу експертні комісії у складі:

Гавриш Наталії Василівни (професора, доктора педагогічних наук, професора кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);

Половіної Олени Анатоліївни (доцента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка);

Янкович Олександри Іванівни (професора, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки і методики дошкільної та початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка);

Нос Любові Степанівни (кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка).