ПОЧАТОК РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Деканат педагогічного факультету інформує, що 29 травня 2018 року в зв’язку з проведенням первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Музичне мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розпочала роботу експертна комісія у складі:

Черепанина Мирона Васильовича (доктора мистецтвознавства, Заслуженого артиста України, професора кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»);

Жишкович Мирослави Андріївни (кандидата мистецтвознавства, професора, доцента кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії імені В.М. Лисенка).