ПОЧАТОК РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Деканат педагогічного факультету інформує, що 21 травня 2018 року в зв’язку з проведенням первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розпочала роботу експертна комісія у складі Гуральник Наталії Павлівни (професора, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) і Омельченко Анетти Іванівни (доцента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету).