Професія вчителя музичного мистецтва – професія, що всіх об’єднує

Професія вчителя  музичного мистецтва – професія, що об’єднує всіх, наповнює радісними емоціями кожен день, збагачує враженнями про навколишній світ, спонукає мислити, творити, пізнавати красу мистецтва та його можливість впливу на людину. Саме він, вчитель музичного мистецтва,  презентує художньо-естетичне  обличчя школи, відкриває шляхи до спілкування з музикою найменшим  її шанувальникам, вчить розуміти музичну мову, а через неї і увесь світ.

Професія педагога-музиканта покликана запалювати зірки таланту і патріотизму у кожній дитині, пробуджувати прагнення до творчості, прояву особистісних якостей та їх реалізації.

Підготовку майбутніх вчителів музичного мистецтва здійснює кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін Мукачівського державного університету. Першочерговим завданням діяльності кафедри визначено формування педагогів нової генерації, здатних до активної  музично-педагогічної творчості, постійного духовного самовдосконалення як основи збагачення інтелектуального та культурного потенціалу нації.

З метою забезпечення якісного навчально-виховного процесу у підготовці майбутніх фахівців з музичного мистецтва, науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється організація різних напрямків діяльності студентів. Упродовж навчання у ВНЗ студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, мистецьких проектах, конкурсах та фестивалях,  благодійних акціях, майстер-класах, ведуть активну культурно-освітню діяльність в університеті та за його межами. Також, мають можливість закріплювати набуті теоретичні знання у практичній діяльності під час проходження педагогічної практики.

Отож, до уваги абітурієнтів – майбутніх студентів Мукачівського державного університету зі  спеціальності  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА(МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО), добірка цікавих фрагментів  з студентського життя, наукової, педагогічної  та  виконавсько-творчої діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва: