Психологічні аспекти підготовки молоді до сімейного життя

26 квітня 2017 року відбулася загальноуніверситетська конференція «Психологічні аспекти підготовки молоді до сімейного життя», приурочена до Всеукраїнського Дня психолога.
Організатори заходу – викладачі кафедри психології Марценюк М.О. та Штих І.І., мали на меті поглибити знання студентів про особливості сімейного життя та його психологічні аспекти, виховати відповідальне та усвідомлене ставлення до створення сім’ї, сформувати навички конструктивної взаємодії в мікросоціумі.
За допомогою виступів, інформаційних повідомлень, мультимедійних презентацій з елементами інтерактивної взаємодії був здійснений теоретичний аналіз інтегральної категорії «готовність до шлюбу» та складових підготовки підростаючого покоління до сімейного життя; висвітлені результати психогенетичних досліджень успадкування інтелекту, темпераменту та особистісних характеристик; надані практичні рекомендації.