Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – новітня, молодіжна, креативна, затребувана на ринку праці!

У сучасному світі друкований та електронний документи відіграють важливу роль, зростає роль інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності. Суспільству необхідні висококваліфіковані працівники, здатні вести облік документів; виконувати контроль первинної та вторинної документації; систематизувати документаційну та інформаційну діяльність у галузі кадрової, адміністративної, управлінської, міжфірмової та внутрішньофірмової комунікацій; виконувати функції референта-адміністратора у сфері управління, кадрового та адміністративного менеджменту; реалізовувати функції керівника адміністративного апарату, референта-консультанта з організації ділових (у тому числі міжнародних) переговорів; виконувати функції кадрового менеджера як у сфері управління, адміністрування, так і у сфері безпосередньо ринкових комерційних відносин.

Закінчивши навчання, фахівець може обіймати такі посади:

 • завідувач відділу, завідувач сектора апарату місцевих органів державної влади;
 • керівник функціонального підрозділу;
 • керівник адміністративного підрозділу (завідувач секретаріату, завідувач канцелярії);
 • керівник підрозділу кадрів і трудових відносин (начальник відділу кадрів);
 • директор малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);
 • менеджер інформації, менеджер з добору, забезпечення і використання персоналу);
 • фахівець у галузі бібліотечної справи;
 • референт;
 • музеєзнавець;
 • архівознавець;
 • менеджер з реклами;
 • викладача в коледжах культури, ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Шановні абітурієнти, обирайте сучасну спеціальність,

 яка 100% забезпечить Ваше працевлаштування за фахом!

http://msu.edu.ua/uk/informaciya-vstupniku/