СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Актуальність вищої бібліотечної освіти для сучасного працівника будь-якої бібліотеки, викликана тим, що лише у вищих навчальних закладах, де функціонують кафедри бібліотекознавчого спрямування, майбутні фахівці отримують знання, вміння, навички для виконання будь-якого завдання, пов’язаного з їхньою професійною діяльністю — обслуговуванням, бібліографуванням, каталогізацією, опрацюванням документів, вивченням потреб та інтересів користувачів, проведенням роботи із комплектування та збереження фондів тощо. Завдання сучасного бібліотекаря, який працює в умовах інформаційного суспільства, полягає в організації інформаційно-комунікаційного середовища таким чином, щоб користувачі бібліотеки отримували якнайповнішу інформацію. Кадрове забезпечення бібліотек висококваліфікованими фахівцями є одним із важливих питань сьогодення. Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» сприяє здобуттю необхідних теоретичних знань та практичних умінь.