Сучасне бачення методичної діяльності бібліотекаря

Серед широкого кола питань бібліотечної діяльності важливе місце посідає методична робота. Основна суть методичної роботи сьогодні полягає в управлінні інноваційними змінами. Виокремлюються такі функції методичної діяльності, як: аналітична, інформаційна, прогностична, контролююча, науково-дослідна та координаційна.

Пріоритетні напрями методичної діяльності:

  • аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації в кожній бібліотеці;
  • надання практичної та методичної допомоги;
  • організація і керування інноваційними процесами;
  • створення системи безперервної освіти бібліотечного персоналу, впровадження нових інтерактивних форм навчання;
  • моніторинг інноваційної діяльності;
  • пошук і розробка нових моделей розвитку бібліотек та ін.

У наш час вимоги до професії бібліотекаря швидко змінюються. Тому найбільш пріоритетним напрямом залишається підготовка висококваліфікованих бібліотекарів.

Шановні випускники! Обравши спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Ви матимете можливість здобути необхідні теоретичні знання та практичні вміння з обраного фаху.

Навчатися в Мукачівському державному університеті – цікаво та престижно!