Участь Мукачівського державного університету в Міжнародній науково-практичній конференції у м. Штурово (Словацька Республіка)

14-15 січня 2018 року в м. Штурово (Словацька Республіка) відбулася Міжнародна науково-практична конференція (VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia).
Організатор конференції: International Research Institute, s. r. o. (IČO: 46702172). У роботі конференції взяло участь 102 науковців з Румунії, Словацької Республіки, Угорщини, України, Швейцарської Конфедерації.
Мукачівський державний університет на конференції представила старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти Човрій С. Ю. з доповіддю угорською мовою «Az elemi iskolai tanítóképzés Kárpátalján a dualizmus korában (Підготовка вчителів для початкових шкіл на Закарпатті періоду перебування в складі Австро-Угорщини)».
Тематика доповідей учасників конференції є підтвердженням того, що на сучасному етапі питання освіти займає важливе місце в європейському соціокультурному просторі й потребує проведення подальших реформ. На секційних засіданнях обговорювалася низка важливих проблем з різних напрямів:
• актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду сучасних педагогічних концепцій;
• інновації у вищій освіті: стратегії та технології;
• роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країн Європейського Союзу;
• оновлення змісту професійної підготовки вчителя в контексті модернізації педагогічної освіти;
• інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
• розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті;
• історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному процесі та управлінні.
У ході підведення підсумків Міжнародної науково-практичної конференції було вказано на:
• актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення доповідей учасників конференції щодо освітніх інновацій;
• важливість міжнародного співробітництва в освітній галузі, обміну науковими дослідженнями та шляхів їх упровадження в навчально-виховний процес;
• високий професійний рівень організації та проведення Міжнародної науково-практичної конференції (VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia).
Традиційно, до початку конференції було видано збірник наукових праць, який структурований за наступними напрямами: розвиток особистості та освітні технології, мовна інклюзія, соціальна педагогіка, професіоналізація та диверсифікація вищої школи, освіта дорослих і післядипломна освіта, історія педагогіки.