Відкрите заняття у студентів 2 курсу напряму підготовки «Філологія англійська»

24 квітня 2017 року кандидатом педагогічних  наук,  доцентом  Бопко І.З. було проведено відкрите лекційне заняття «Займенник та дієслово у праіндоєвропейській мові» зі студентами 2 курсу напряму підготовки «Філологія англійська».
Присутні на занятті викладачі кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов відзначили, що лекція проведена  в атмосфері активної взаємодії викладача зі студентами та вдало доповнювалась мультимедійними презентаціями.