Відкрите заняття з української мови за професійним спрямуванням

Відкрите заняття з української мови за професійним спрямуванням (група СО(АМЗЛ)–1) на тему: «Риторика й мистецтво презентації в професійній діяльності» провела старший викладач кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Луца М.В. Дидактичною метою заняття було оволодіння навичками доцільної побудови промови, різними способами переконання й всілякими видами аргументації, прийомами полемічного мовлення й створення певних риторичних емоцій.
Викладач наголосила на важливості вивчення теми, оскільки в житті кожної людини часто складаються ситуації, коли треба виступити, представити й довести свою точку зору, тим паче педагогам. Тому дуже важливо навчитися прийомам, що роблять промову змістовною, правильною. Викладачем були використані традиційні та інтерактивні методи навчання. Студенти продемонстрували високий рівень знань з дисципліни. Дидактичну мету відкритого практичного заняття було досягнуто.