Відкритий урок з економіки

18 жовтня 2017р. студенткою 4-го курсу спеціальності «Професійна освіта. Економіка» було проведено відкритий урок для школярів 11 класу Мукачівського НВК «ЗОШ I ст.- гімназія» на тему «Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Точка рівноваги». В процесі уроку учні ознайомилися з поняттям
«попит», «пропозиція», «ринкова рівновага», розглянули на прикладах дію закону попиту та пропозиції, навчилися розвивати комунікативні навички та вміння орієнтуватися в умовах мінливої ринкової кон’юнктури. Знання, отримані учнями на уроці, є основою для формування економічного мислення, вони допоможуть їм у майбутньому під час складання та регулювання сімейного бюджету.
Така співпраця дає можливість налагодити тісний контакт між школярами та студентами університету і сприяє у більш ширшому заохоченні до вивчення економічних дисциплін як студентами, так і учнями.