Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації музичних керівників

Робота курсів підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів, що проходили на базі педагогічного факультету Мукачівського державного університету, успішно завершилася захистом випускних робіт та врученням слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації.
З вітальним словом до присутніх звернулася доктор психологічних наук, професор, ректор Мукачівського державного університету Щербан Тетяна Дмитрівна, яка ознайомила випускників курсів підвищення кваліфікації з сучасними напрямами наукової та навчальної діяльності вузу та побажала їм творчої наснаги, успішної атестації та подальшої співпраці.
Процес захисту випускних робіт, їх обговорення, вільне спілкування слухачів курсів, методичний анонс-огляд новинок літератури викликав жвавий професійний інтерес педагогів. Метою творчих робіт було визначено  обговорення актуальних проблем та означення векторів розвитку музичної дошкільної освіти в контексті сучасних суспільних трансформацій, презентація інноваційних педагогічних технологій естетичного розвитку дошкільників, виокремлення сучасних тенденцій в удосконаленні  професійної майстерності музичних керівників у їхній наступній післядипломній освіті. Випускники презентували конспекти уроків, методичні розробки різноманітних форм музичної освіти, колективних творчих справ, проектів, акцій тощо. Увага приділялася актуальності естетичного компонента в навчально-виховному процесі; вмінню виділяти проблеми, які постали перед сучасним дошкільним закладом у контексті музичного виховання (актуальність, оригінальність, новизна, технологічність, грамотність тощо).
А на завершення – урочисте вручення слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації.