Звіт молодих науковців на засіданні Науково-технічної ради МДУ

11 липня 2017 року на засіданні Науково-технічної ради МДУ було заслухано звіти аспірантів2016 року вступу про виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 2016-2017 н.р. На засідання запрошено наукових керівників аспірантів.

Аналізуючи результати наукової роботи молодих науковців, перший проректор університету д.е.н., доц. Гоблик В.В. відзначив плідну роботу аспірантів, які мають публікації у зарубіжних, фахових вітчизняних виданнях, та беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій.

Проректор побажав усім присутнім подальшої плідної праці, наукових досягнень та запропонував членам Науково-технічної ради рекомендувати Вченій раді університету атестувати аспірантів по першому року навчання та перевести на другий рік.