ДОСКОНАЛІСТЬ ДАЄТЬСЯ ПРАКТИКОЮ: ПІДСУМКИ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

«Година роботи навчить більшого, ніж день пояснень…» – так вважав Ж. Ж. Руссо. Cаме цю цитату згадали магістри кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, підводячи підсумки асистентської практики, яку проходили у період з 05.03 по 01.04.2018 року.

Студенти відчули себе у ролі викладачів ЗВО, поглиблювали свої знання зі спеціальних дисциплін, застосовували теоретичні знання з педагогіки та методик викладання у вищій школі для своєї практичної діяльності; вдосконалювали навички проведення лекцій та практичних занять, вміння підбирати найефективніші форми, методи та прийоми роботи зі студентами, організовувати їх пізнавальну діяльність з урахуванням специфіки професійної підготовки.

Щодо організаційно-виховної роботи, то 29.03.2018 студенти-магістранти прийняли участь в організації та проведенні щорічного Великоднього ярмарку та благодійної акції «Краса Великодньої писанки».

Під час асистентської практики були створені умови для пізнання різних сторін науково-педагогічної діяльності, що значно розширило уявлення про організацію освітнього процесу, основи викладання різних навчальних дисциплін, сприяло закріпленню набутих навичок науково-дослідницької роботи, формуванню ключових і предметних компетентностей.