Цікаві лабораторні заняття

Студенти другого курсу спеціальності «Психологія»  провели соціометричне дослідження в рамках курсу «Соціальна психологія». Метою даного дослідження була діагностика міжособистісних і міжгрупових відносин у студентських групах, встановлення психологічної сумісності окремих членів групи, виявлення внутрішньогрупової підсистеми та неформальних лідерів. В процесі інтерпретації отриманих результатів студентами було побудовано соціограми, які  дають наочне представлення про внутрішньогрупову диференціацію членів групи за їх статусом (популярністю). Отриманий досвід сприяє  професійному становленню майбутніх психологів.

Керівник: Ямчук Т.Ю.