Маслиган О.О., Моргун І.В. ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ «СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ»

УДК 373.3.011.3-052:37.016:81243:159.952:159.922.7

DOI:10.31339/2617-9598-2018-1(1)-83-99

Маслиган О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри туризму і рекреації;
Моргун І.В.
старший викладач кафедри англійської філології та
методики викладання іноземних мов,
Мукачівський державний університет

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ «СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ»

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти сутності навчання іноземної мови учнів молодшого віку із синдромом «дефіциту уваги і гіперактивності» (СДУГ). Проаналізовано сутність ролі вчителя при використанні різних методик, де вчитель є консультантом, помічником, спостерігачем, джерелом інформації та координатором в залежності від етапу роботи. Розкрито специфіку технології, яка допомагає вирішити проблему шкільної адаптації та навчання учнів молодшого віку, створити позитивний настрій для вивчення англійської мови та умови для розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Зазначено, що  раціональна організація навчання є одним із найбільш ефективних засобів реалізації компетентнісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови, яка спрямована на розвиток учнів із окресленими проблемами.

Ключові слова: компетентісно-орієнтований підхід, іноземна мова, навчально-мовленнєва ситуація, функціональна одиниця усного монологічного мовлення, СДУГ- синдром дефіциту уваги та гіперактивності.

Завантажити статтю в PDF