ОГОЛОШЕННЯ!

19 КВІТНЯ 2018 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 62.147.02

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Захист дисертації Марко Марини Михайлівни «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Науковий керівник : доктор педагогічних наук, професор Оршанський Леонід Володимирович,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти

Офіційні опоненти : доктор педагогічних наук, професор Коломієць Алла Миколаївна,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

проректор з наукової роботи

  кандидат педагогічних наук, доцент Чичук Антоніна Петрівна,

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

доцент кафедри дошкільної освіти

 

  1. Різне.

Початок засідання о 12.00, ауд. 300.

Учений секретар В.І.Кобаль