Документи МОН

Документи Міністерства освіти і науки (МОН) України

 

____ назва документа документ
ОР бакалавр, магістр
1. Наказ МОН України “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти” від 13.10.2017 року № 1378
2. УМОВИ прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році
3. ПЕРЕЛІК спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Додаток 1)
4. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка (Додаток 2)
5. ПЕРЕЛІК наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (Додаток 3)
6. ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти (Додаток 4)
7. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (Додаток 5)
8. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
9. ПЕРЕЛІК спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників
10. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році
ОКР молодшого спеціаліста
1. Наказ МОН України “Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році” від 13.10.2017 року № 1377
2. УМОВИ прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році
3. ПЕРЕЛІК спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (Додаток 1)
4. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка (Додаток 2)
5. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (Додаток 3)